ОУ"Христо Ботев" - Ботево

  [BG]   EN   RU  
ОУ"Христо Ботев" - Ботево

 
Рейтинг: 3.00
(71)
Представяне на Основно училище "Христо Ботев" с. Ботево
История на Основно училище "Христо Ботев" с. Ботево
Електронен вестник 2018/2019 учебна година
Електронен вестник 2017/2018 учебна година
Електронен вестник 2016/2017 г.
Електронен вестник 2015/2016г.
Електронен вестник 2014/2015 учебна година
Електронен вестник 2013 - 2014 учебна година
Електронен вестник 2012-2013 учебна година
Eлектронен вестник 2008/2012
Хоби ателие
Клуб" Млад журналист"
Клуб на приятелите на Русия" Славяни"
Проект„Училищните общности – модел на социализация и образователна интеграция в малките населени места” Договор№БС/РОФ33.8-2011/2012
Клуб "Приятели на книгата"
Красотите на село Ботево
Изненада...!!!
Христо Ботев
Уроци на отворени врати
Публикации
Красотата на природата
Спорт
Изкуство
Видео
Форум
Анкети
Календар
Музика
Картички


Фотогалерия Проект „Твоят час“ BG 05M20P01-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични умения и компетентности по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Проект BG05M2ОP001-3.004 -0001 „Нов шанс за успех“ по процедура на директно предоставяне BG05M2ОP001-3.004 „Ограмотяване на възрастни В помощ на родителите Забавни минути с Ботевче!!!

Електронен вестник 2015/2016г.
Вземи в gLOG
Бал на осмокласниците
14.06.16 18:44
Бал на осмокласниците от общината – випуск 2015-2016 г. организираха община „Тунджа”, Общинският център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа” и Сдружението на директорите на учебните заведения в общината. Празникът на осмокласниците споделиха кметът на общината Георги Георгиев и заместник-кметовете Станчо Ставрев, Ели Василева и Георги Чалъков. Приветствие към осмокласниците, директорите и учителите от осемте основни училища поднесе кметът на общината Георги Георгиев.В него той сподели: ”Скъпи осмокласници, предстои ви промяна! Бъдете самите вие тази промяна! Опитвайте непрестанно и променяйте себе си и света към по-добро! Бъдете здрави, бъдете амбициозни, бъдете смели в своите начинания, вярвайте в себе си и в своите мечти. Съхранете най-хубавите спомени от родното училище и помнете вашите учители, направили всичко за вас с любов и висок професионализъм. Имайте самочувствието на млади хора, притежаващи необходимите знания и качества, с които да вървите по пътя, който ще избирате”. Поздравителни адреси получиха всички осмокласници. Кметът връчи ленти с надпис „Отличник“ и грамоти и на всички отличници. Участниците в бала бяха поздравени с изпълнения на един от тунджанските певчески таланти – Даниела Косева от село Кабиле и с танца на ученичката Николинка Йорданова от с. Тенево. Стипендианти, които получиха финансова подкрепа по проекта „За ромите заедно с ромите“, отправиха своите поздравления към всички осмокласници и ги насърчиха да продължат с образованието си и занапред. Празникът продължи с много музика.

Вземи в gLOG
Община „Тунджа“ представя добри практики
10.06.16 18:45
На 10 юни 2016 година в община „Тунджа” се проведе Педагогическа конференция на тема „Образователната интеграция –модели на родителска активност”. Тя е част от дейностите по проекта „Училищните общности – модел на родителска активност в малките населени места”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, който се реализира от община „Тунджа” в средищните училища на територията на общината. Конференцията имаше за цел да представи добрите практики, реализирани в рамките на проекта и резултатите от положителното взаимодействие и партньорство между всички училищни общности за приобщаване на децата и учениците от етническите малцинства и техните родители към ценностите на българското образование и училище. В конференцията взеха участие директори и учители от учебно-възпитателните заведения, образователните медиатори, представители на държавни институции, общинската администрация, социални партньори и НПО. Научен ръководител на конференцията бе г-н Стойко Стойков – началнок-отдел в РИО Ямбол. Конференцията откри заместник-кметът на общината г-н Станчо Ставрев. В приветствието си към участниците и гостите на форума г-н Ставрев сподели, че провеждащата се конференция е поредната проява, която популяризира пред обществеността реалното и устойчиво изпълнение на общинските политики за интеграция на децата и учениците от етническите малцинствени групи. Приоритет на местната власт е осигуряване на условия за равен достъп до качествено образование, насърчаване и мотивацията на учениците за участие в образователния процес. Нашият стремеж, добави той, винаги е бил да бъдем последователни в усилията си, да постигаме устойчивост на резултатите чрез продължение и надграждане на вече реализирани дейности. Стремим се да въвличаме все повече съмишленици за осигуряване на по-качествени обучение, възпитание и социализация на децата и учениците в средищните общински училища. Вярвам, че методическите разработки и презентациите, които ще видим днес, ще потвърдят за пореден път различния и специфичен дух в тунджанските училища. С встъпителното слово на г-н Стойко Стойков по основната тема „Образователната интеграция –модели на родителска активност” започна същинската част от конференцията. Бяха представени десет доклада и презентации – осем от учители и образователни медиатори, работещи в средищните училища на община „Тунджа”, и по един от началните училища и ОДЗ, групирани в три тематични направления: 1. „Привличане на родителите към училищния живот-средство за превенция на ранното напускане на училище”; 2. „Училищният медиатор в помощ на училищните общности”; 3. „Родителските клубове – форма за консолидация на училищните общности”. След изслушване на докладите конференцията продължи с дискусия, участие в която взеха педагогически специалисти, наставници, работещи по проекта, представители на родителската общност. Изтъкна се, че цялостната дейност по проекта е в полза на децата, независимо от тяхната етническа принадлежност, че с подбраните извънкласни и извънучилищни форми на работа се допринася за задържането и намаляване на ранното отпадане на учениците от ромския етнос от училище. За да има училището притегателна сила за учениците, извънкласната и извънучилищната работа имат основно място в повишаване на доверието и взаимното уважение между поколенията, както и в подобряване на комуникацията учител – ученик – родител. Друг извод до който стигнаха участниците в конференцията е, че родителските клубове “Заедно”, като форма на работа с родителите, се оказват една изключително полезна форма за приобщаване на родителите към усилията на училището за подтикване на тази група деца към системен учебен труд. Те дават възможност за ефективен и пълноценен диалог с родителската общност, подчинен на превенцията на отпадането на ученици от училище и интегрирането на деца от ромски етнически произход, както и за повишаване на родителския капацитет и потенциал. Не трябва да се подминава и ролята на образователния медиатор. Той е връзката между учители, родители и ученици. Той е и активен помощник при провеждането на занятията в клубовете. Добре е тази иновативна практика да се наложи и образователния медиатор намери своето постоянно място в училище. След приключване на дискусията научният ръководител обобщи резултатите от конференцията. Той заяви, че конференцията е постигнала целите си. Г-н Стойков сподели, че в община „Тунджа” се работи системно и последователно по въпросите за интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства. Това е процес, който почти е завършен и сега вече предстои работа не за социализация и задържане в училище, а за резултати.

Вземи в gLOG
Тържествената заря
02.06.16 18:41
В навечерието на Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България, жители и гости на село Ботево отбелязаха традиционно своя патронен празник с тържествена заря-концерт. Проявата споделиха кметът на Община „Тунджа” – Георги Георгиев, заместник-областният управител Иван Йоргов, общинският съветник Тинка Иванова, заместник-кметовете – Станчо Ставрев и Ели Василева, секретарят на общината Андон Кръстев. За многобройната публика фолклорен ансамбъл „Тунджа” поднесе богата програма. В словото си кметът на село Ботево Георги Танев, сподели, че жителите на Ботево не са получили даром свободата си, а подвигът на загиналите съселяни и сега може да служи за пример, че нищо от трагичните преживявания и страдания на тунджанските герои не е забравено и няма да се забрави. Кметът на община „Тунджа” – Георги Георгиев, подчерта, че на 2 юни, докато носим в сърцата си най-чистата и съкровена любов към родината, винаги ще звучат сирените, за да слеят в един паметен миг нашето славно минало и бъдещето ни на достоен народ! В памет на загиналите за свободата и независимостта на България пред паметния знак на Христо Ботев бяха поднесени венци и цветя. Тържествената заря–концерт завърши с едноминутно мълчание пред подвига на героите и пищна заря.

Вземи в gLOG
Приятели в спорта и игрите
20.05.16 18:39
По покана на гостоприемните ботевски ученици на спортната площадка на училище „Христо Ботев” в село Ботево се състоя приятелски спортен празник с учениците от училище ” Св.Паисий Хилендарски” в село Роза. Децата бяха разпределени в групи по интереси и занимания. Най- интересна и бързо сформирана бе групата на футболистите,които почти веднага започнаха оспорвано футболно дерби. Момичетата също се разпределиха и започнаха любимата игра „ Народна топка”. За любителите на „ Царицата на спорта” леката атлетика,бе организиран кът с уреди за спортно –състезателна игра,която повиши настроението и емоционалния градус на спортистите. Появиха се и групи на желаещите да играят федербал , да покажат майсторско боравене с гимнастически обръч или да скачат на въже. Игрите бързо скъсиха бариерите и децата започнаха да се забавляват и доказаха,че спорта обединява и създава нови приятелства. Всички бяха много доволни от проведения спортен празник,който се превърна в празник на приятелството.

Вземи в gLOG
Спортен празник с родители „Заедно спортуваме и се забавляваме”
17.05.16 18:59
Ученици, родители и учители истински се забавляваха в организирания празник „Заедно спортуваме и се забавляваме” който се проведе на спортната площадка на училище „Христо Ботев” село Ботево. В подготвените интересни игри се включиха с голямо желание много родители,които показаха ,че когато изпълняват заедно някаква задача със своите деца те се чувстват по-значими и показват своя личен пример за борбеност и упоритост при постигане на дадена цел. Децата получиха родителска топлина и удовлетвореност от задружната игра. Всички получиха и грамоти за участие в игрите и подаръци за спомен от незабравимия празник.

Вземи в gLOG
Празник на буквите
31.03.16 20:01
На голямата сцената на читалище „Христо Ботев „ първокласниците от училище „Христо Ботев” в село Ботево представиха пред учениците и учителите театралната сценка „Гладните мишки” . С представлението децата заявиха гордо , че са изучили всички буквички и се разделят със своето другарче-пъстрото букварче. Радостни, че могат да четат с пълен глас изрекоха „Ние вече сме грамотни” и обещаха да продължават да четат книжки. Грейналите очи на децата стоплиха сърцата на всички и ги заредиха с много позитивна енергия. За положения труд и упоритост първокласниците получиха заслужени награди от Директора на училището г-жа Тинка Иванова, от класния ръководител г-жа Росица Стоянова и от читалищния секретар г-жа Контаки. С артистичните си умения малките театрали завладяха всички присъстващи.Всички с интерес наблюдаваха развитието на действието и наградиха изпълнителите със заслужени аплодисменти.

 начало 1 . 2 край 

2.8155